Welkom op de DNA-poli

Welkom op de online poli voor erfelijke hartziekten. Familieleden van iemand met een erfelijke hartziekte lopen vaak ook een kans om ziek te worden. Het doel van de DNA-poli is om familieleden goed te informeren. Ook kan een familielid een gesprek met een zorgverlener of een DNA-test aanvragen. Als er vragen zijn, dan worden deze snel beantwoord door zorgverleners van de afdeling Klinische Genetica van het UMC Utrecht. De DNA-poli is ontwikkeld door zorgprofessionals uit meerdere academische ziekenhuizen in Nederland. 


Als u bent uitgenodigd voor de DNA-poli, dan kunt u na een beveiligde inlog alle informatie vinden over de aandoening in uw familie.

Bent u niet uitgenodigd maar maakt u zich wel zorgen om een mogelijke erfelijke hartziekte bij u of in uw familie? Bespreek het dan met uw huisarts of uw hartspecialist. Wanneer daar reden toe is kunnen zij u verwijzen naar de dichtstbijzijnde polikliniek Klinische Genetica.

De DNA-poli studie

De DNA-poli is in ontwikkeling. Het prototype wordt onderzocht in de DNA-poli studie. Met vragenlijsten vragen wij iedereen die gebruik maakt van de DNA-poli om ons te laten weten of de DNA-poli behulpzaam is. Bij vragen over de DNA-poli studie kunt u contact opnemen via de contactpagina. 

Meer informatie


De DNA-poli is een online platform van de afdeling Klinische Genetica van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit wordt persoonlijk aangeboden voor families waar een erfelijke ziekte is vastgesteld. Antwoorden die worden gegeven in de DNA-poli worden veilig bewaard, zie voor meer informatie Privacyverklaring - UMC Utrecht. Als u geen gebruik wilt maken van de DNA-poli, kunt contact opnemen via de contactpagina. Inloggen op de DNA-poli brengt geen kosten met zich mee. Erfelijkheidsonderzoek brengt mogelijk wel kosten met zich mee. Aanvullende informatie over zorgkosten vindt u op Zorgkosten - UMC Utrecht en Kosten erfelijkheidsonderzoek - UMC Utrecht. Aanvullende informatie over uw rechten en plichten vindt u op Regels en rechten - UMC Utrecht

Dit platform is ontwikkeld in samenwerking met
UMC Utrecht Universiteit van Twente KAESS Hartstichting AMC